spirituality

spirituality
dvasingumas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Biologiškai ir materialiai nesuinteresuotas ugdymo dalyvių santykis su tikrove, motyvuojantis jų mąstymą, veiklą ir bendravimą aukščiausiais idealybės matais. Idealybė suprantama įvairiai: vieniems ji sutampa su pasaulietinės kultūros vertybėmis (mokslo žinios, meno kūriniai, moralės principai), kitiems – su klasikinio humanizmo idėjomis (žmogus – visų daiktų matas; pirmenybė gimtai kalbai, tautos istorijai ir papročiams), tretiems – su socialinėmis gėrybėmis (žmonių santykių harmonija, lygybė, teisingumas, gailestingumas), dar kitiems – su aukščiausiu gėriu – Dievu ir t. t. Vengiant ribotos dvasingumo sampratos, ugdant pilnutinį dvasingumą, į visumą jungiama žemiškoji ir dieviškoji idealybė, nes dvasia – vidinis būties ir būtybių pradas. atitikmenys: angl. spirituality vok. Geistesstimmung rus. духовность

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР
Synonyms:

Look at other dictionaries:

  • Spirituality — Spirituality, in a narrow sense, concerns itself with matters of the spirit, a concept closely tied to religious belief and faith, a transcendent reality, or one or more deities.Spiritual matters are thus those matters regarding humankind s… …   Wikipedia

  • Spirituality — Spir it*u*al i*ty, n.; pl. {Spiritualities}. [L. spiritualitas: cf. F. spiritualit[ e].] 1. The quality or state of being spiritual; incorporeality; heavenly mindedness. [1913 Webster] A pleasure made for the soul, suitable to its spirituality.… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • spirituality — index immateriality Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

  • spirituality — early 15c., from M.Fr. spiritualite, from L.L. spiritualitatem (nom. spiritualitas), from L. spiritualis (see SPIRITUAL (Cf. spiritual)). An earlier form was spiritualty (late 14c.) …   Etymology dictionary

  • spirituality — [spir΄i cho͞o al′ə tē] n. pl. spiritualities 1. spiritual character, quality, or nature 2. religious devotion or piety 3. [often pl.] the rights, jurisdiction, tithes, etc. belonging to the church or to an ecclesiastic 4. the fact or state of… …   English World dictionary

  • spirituality —    This word (from the Latin spiritus, meaning spirit or breath ) has a twofold sense: (1) spirituality is a personal Spirit led way of living as a Christian in the world that (a) seeks to discern and respond to the presence of God in the… …   Glossary of theological terms

  • spirituality — dvasingumas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Biologiškai ir materialiai nesuinteresuotas ugdymo dalyvių santykis su tikrove, motyvuojantis jų mąstymą, veiklą ir bendravimą aukščiausiais idealybės matais. Vengiant ribotos… …   Sporto terminų žodynas

  • spirituality — spiritual ► ADJECTIVE 1) relating to or affecting the human spirit as opposed to material or physical things. 2) relating to religion or religious belief. ► NOUN (also negro spiritual) ▪ a religious song of a kind associated with black Christians …   English terms dictionary

  • Spirituality Shopper — Infobox Television bgcolour = #D0BC9B show name = Spirituality Shopper caption = format = Religion/Spirituality runtime = starring = Jonathan Edwards language = English network = Channel 4 first aired = 2005 num series = 1 num episodes = 3… …   Wikipedia

  • Spirituality (Discordianism) — cquote|Now all of this time, Void was somewhat disturbed. He felt unsatisfied for he had created only physical existence and physical non existence, and had neglected the spiritual. As he contemplated this, a great quiet was caused and he went… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”